خانه » چسب های صنعتی

Showing 1–12 of 57 results

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36
فیلتر دسته بندی
  فیلتر رنگ
   • بی رنگ
   • پوشش براق و بی رنگ
   • زرد
   • سفید
   • شفاف
   • طوسی
   • قهوه ایقهوه ای
   • کرمکرم
   فیلتر برند
    • Awax
    • kanak
    • Pomex
    • zebra
    • آکفیکسآکفیکس
    • ارژن شیمیارژن شیمی
    • استاربانداستارباند
    • الماس
    • ایران چسبایران چسب
    • بلبل
    • پاتکسپاتکس
    • پرماتکسپرماتکس
    • تیوا شیمیتیوا شیمی
    • جانسونجانسون
    • جک اسمیت
    • جلاسنججلاسنج
    • دلتادلتا
    • سولجر
    • سومافیکسسومافیکس
    • سیناسینا
    • غفاریغفاری
    • قوامقوام
    • کاسپینکاسپین
    • گوزن
    • لاکتایتلاکتایت
    • لاکسیللاکسیل
    • مارشالمارشال
    • مپل مکسمپل مکس
    • میتراپلمیتراپل
    • میتراترکمیتراترک
    • میکا
    • هلهل

    اسپری روان کننده و ضد زنگWD40

    چسب لاکتایت 8105

    چسب لاکتایت 8104

    چسب لاکتایت 8103

    چسب لاکتایت 8101

    چسب لاکتایت 7850

    چسب لاکتایت 7200

    چسب لاکتایت 7063

    چسب لاکتایت 7039

    چسب لاکتایت 660

    چسب لاکتایت 648

    چسب لاکتایت 638